Created by 1508

Typografiske principper

Principper

Der foreligger nogle ganske bestemte typografiske principper for at sætte tekst på forsider, rubrikker, plakater etc. Typografien bruges aktivt som et grafisk element i identiteten.

I rubrikker, på forsider, plakater etc. er teksten altid sat i Founders Grotesk Medium og Minion Pro Display i versaler.

For at skabe bevægelse og dynamik skal noget af teksten være venstrestillet og noget af teksten højrestillet. Fornemmelsen af en usynlig firkant skabes ved, at teksten fylder formatet ud i højden, såvel som bredden. Dette sker efter det samme grid-princip, der ligger til grund for logoet.

Afstand og størrelse

Det er også vigtigt, at linjeafstanden er tæt. Afstanden skal være 75% af fontstørrelsen - 100pt tekst medfører dermed 75pt linjeafstand, 50pt tekst medfører 37,5 pt linjeafstand osv. Dette understøtter det kompakte, stramme udtryk, der kendetegner logoet.

Tegnafstanden sættes derfor også tæt til -20.

Brødtekst og underrubrikker

Underrubrikker kan også både venstre- og højrestilles for at passe sammen med den øvrige tekst. Der kan bruges både Founders og Minion i brød- og anden tekst.

PSY Typo