Created by 1508

Tone-of-voice

Der er udviklet en tone-of-voice, der kan bruges til alt materiale.

Udgangspunktet for en ændret tone-of-voice har været, at Psykiatrifonden skal appellere bredere. Det være sig til flere målgrupper, den brede befolkning, til børn, unge og voksne. Samtidig skal fokus i højere grad være på forebyggelse fremfor sygdom og psykisk sundhed fremfor psykiatri.

Psykiatrifonden skal kommunikere mere tilgængeligt og åbent, være handlingsanvisende og inddrage målgrupperne, hvor det giver mening.

Til højre gives der eksempler på, hvordan tone-of-voice kan appliceres i forskellige kontekster, til forskellige målgrupper, i form af en række statements. 

PSY Toneofvoice