Created by 1508

Strategisk fundament

Som led i en rebranding ønsker Psykiatrifonden at positionere sig som en bevægelse, der sætter fokus på psykisk sygdom som noget, der angår os alle. Målgrupperne er mange, fra mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, over engagerende samfundsborgere generelt, til fagpersoner og politiske beslutningstagere.

Målet for rebrandingen er at flytte fokus fra sygdom hen imod mental sundhed og forebyggelse. Der tages et skridt væk fra den meget snævre faglige kommunikation, til en bred modtagerorienteret kommunikation, med fokus på en alsidig palette af let tilgængelige, populære emner. Flere skal opleve, at de kan gøre en forskel, og derfor skal kommunikationen være enkel, værdiskabende og handlingsanvisende. Den skal klæde den enkelte på til aktivt at kunne forbedre situationen for én selv eller ens pårørende.

Psykiatrifonden vil fortsat bidrage med viden i forhold til behandling og rehabilitering, så flest muligt kommer sig og der bliver plads til alle i samfundet. Den faglige tyngde, som Psykiatrifonden står for, legitimirer behandlingen af populære emner, og den dybere faglige viden er altid tilgængelig for både fagpersoner - der ofte er bindeleddet til mennesker i berøring med psykisk sygdom - og private.

Omdrejningspunktet i den nye strategi er den digitale tilstedeværelse på websitet, i nyhedsbreve og på Facebook. Målet er at stille værdi til rådighed – viden, handlingsanvisning, gode råd, hjælp, mulighed for relationsopbygning og erfaringsudveksling. Og den enkelte bruger bliver værdigivende og kan være med til at skabe volumen, når de donerer, bliver medlemmer, skaber positiv omtale, distribuerer viden eller hverver medlemmer.