Created by 1508

Design- og sprogkoncept

I forhold til den nye strategi og designkoncept er det hensigten, at alle produkter på tværs af alle målgrupper – inklusiv den generelle befolkning - opleves som konkret, nærværende og involverende, med fagligheden som det legitimitetsskabende fundament.

Psykiatrifonden har i brandingprocessen fået tilknyttet en tagline ’Et godt liv til flere’. Dette signalerer kampen for at patienten eller den pårørende, med fondens viden og ressourcer til rådighed, har mulighed for at være med til at skabe et godt liv.

I den visuelle identitet og sprogkonceptet er fagligheden suppleret med værdier som varme, empati og solidaritet. Udtrykket er simpelt, moderne og ekspressivt, med klare farver og statements i stor typografi. Der er en redskabskasse med designelementer til rådighed, som kan bruges fleksibelt på tværs af digitale og trykte medier, mens det identitetsmæssigt stærke udtryk bevares i alle sammenhænge.

Der er defineret et særligt sprogkoncept, som er karakteriseret ved at være holdningspræget og optimistisk, men også anerkendende og omsorgsfuld. Ved på én gang at være informativt, insisterende og inddragende er sprogkonceptet fleksibelt på tværs af målgrupperne.

Psy Faglighed